top of page

Stipendiater

2023 - Inez Jönsson

Juryns motivering:

Inez Jönssons rika och fascinerande konstnärskap utforskar gränslandet mellan måleri och objekt. Hon arbetar oftast med trä, lin, bomull, jute och tegel, ofta seriellt och repetitivt där lager på lager med tunn färg på ett visuellt intresseväckande sätt fångar upp ljusets skiftningar. Tagel vävs in strå för strå, liksom trådar som spänns eller jute som broderas över dukens yta. Referenser finns i hennes verk till en äldre hantverkstradition. Inez Jönssons konstnärskap framstår som mycket intressant konceptuellt, konsekvent och som djupt personligt. Hennes starka känsla för
materialitet och dess verkan, för ljus och färg är både exceptionellt och anslående. Hennes konstnärskap är mycket intressant konceptuellt,
det är konsekvent och djupt personligt.”

Juryn har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Elisabeth Alsheimer Evenstedt, ständig sekreterare vid Kungliga Konstakademin, Helena Persson, chef vid Norrköpings konstmuseum samt Helena Brunius, konstnär.

3 beskuren.jpg

2022 - Jenny Carlsson Grip

Juryns motivering: 

Jenny Carlsson Grip är född och uppvuxen på ett jordbrukshemman som i generationer tillhört hennes familj. Där gavs ingen möjlighet att glömma varifrån vi kommer och vart vi går.
Hennes måleri är som kraftfulla spadtag i jorden där växande och förmultnande möts i kraftfulla famntag, på samma sätt som ljus möter mörker, årstider avlöser varandra och
väder och vind står för rörelsen.
Även om måleriet aldrig gick under praktiserades det under lång tid med både tveksamhet och ironi, som en opålitlig vän i ateljén. I den värld Jenny Carlsson Grip växte upp fanns det ingen plats för denna tvekan och ironi. Penslar mättade med färg möter en obändig natur på lika villkor i hennes starkt uttrycksfulla och storartade måleri.”

Juryn har bestått av: Karin Sidén, chef för Prins Eugens Waldemarsudde, Olle Granath, tidigare chef för Moderna Museet och Nationalmuseum, samt konstnären Filippa Arrias, tidigare lektor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

jenny carlsson grip.PNG

2021 - Leif Engström

Juryns motivering: 
Leif Engström arbetar särskilt med måleri i stora format, ofta med landskap, växtlighet och förortsmiljöer, och möten mellan land och stad. Hans fascinerande verk ger uttryck för en spänningsladdad mystik och olika stämningar. Flera av hans verk kan leda associationen till en tradition av äldre nordiskt måleri från tiden omkring sekelskiftet 1900, som på ett intresseväckande sätt kombineras med referenser till japansk bildkultur, science fiction och magisk realism. Leif Engström har med sitt utforskande och nyskapande måleri utmärkt sig som en av de ledande konstnärerna i en yngre generation i Sverige.

Juryn har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan samt konstnärerna Ernst Billgren och Carl Hammoud.  

NY LE Kall kärlek, större.jpg

2020 - Hanna Hansdotter

Juryns motivering:

Med en övertygande formsäkerhet utvecklar Hanna Hansdotter lustfyllt glaskonsttraditionen med konstnärlig integritet och genomför en upplyftande lyckad kombination av måleri, skulptur och glas.

Juryn för Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2020 har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Bo Nilsson, konsthallschef vid Artipelag och Roger Metto, konstnär.

Foto_2_fotograf_Björn_Petrén.jpg

2019 - Jakob Ojanen

Juryns motivering:

Jakob Ojanen (f. 1980) inkluderar i sitt rika konstnärskap ett flertal olika tekniker och medier såsom måleri, skulptur och installationskonst. I sin konst använder han sig bland annat av urbana objekt och uttryck på ett intresseväckande och angeläget sätt i ett utforskande av sociala sammanhang, medborgarskap och identitetsskapande i vår tid. Föremål i stadsrummet som gatstenar, kvarglömda och oansenliga saker, borttvättad graffiti och den digitala världen används och kombineras på oväntade sätt och tilldelas nya meningar och spännande uttryck i hans skulpturer och installationer. Jakob Ojanen är också nyskapande som målare, där han utforskar materialitet och synen på måleriets egenskaper och förutsättningar. Hans skulpturala verk, installationer och måleri framstår sammantaget som egensinniga och starkt uttrycksfulla, både visuellt och konceptuellt.

 

Juryn för Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2019 har bestått av konstnären Charlotte Gyllenhammar, Isabella Nilsson, ständig sekreterare Konstakademin samt museichef Karin Sidén.

Målning II.jpg

2018 -  Paul Fägerskiöld

Juryns motivering:
Paul Fägerskiöld (f. 1982) är med sin analyserande hållning till måleriet en av vår tids verkligt intressanta konstnärer. Han reducerar ofta medlen i sitt måleri för att maximera olika uttryck. Fägerskiölds egensinniga konst framstår som stram, exakt och kraftfull, men också som undanglidande och öppet lekfull. Ett förmedlat allvar kombineras i hans verk med en avspänd hållning till måleriet som tradition. Hans intresseväckande målningar uttrycker även en poetisk precision och undersöker gränsen mellan tecken och färg. Med noggrant avvägda valörer i målningar i olika storlekar, arbetar han med ett formspråk som framstår som både avklarnat och meditativt.


Juryn 2018 bestod av Karin Mamma Andersson, konstnär, David Neuman museichef på Magasin III och Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde).

Bild 2.jpg

2017 - Éva Mag

Juryns motivering:
Éva Mag, född 1979 i Csikszereda i Rumänien, bor och arbetar i Stockholm. Hon är verksam som skulptör och videokonstnär. Hennes visuellt uttrycksfulla verk fokuserar bland annat på tillvarons fragmentarisering, latenta övergrepp, på kroppslighet, fysisk materialitet, livets skörhet och på människans förhållande till samhällets sociala och politiska strukturer. En visshet om livets skörhet ges uttryck i Mags gestalter i lera, men även i flera av hennes kroppsliga, textila verk. En förening av skörhet och underliggande hot förenas i de starkt uttrycksfulla, skulpturala verken.
Konstnären har ett särskilt intresse för material ur olika perspektiv och har framförallt arbetat med textil och lera. Hennes konst är fysisk, materiell, gripande och ibland humoristisk. Utgångspunkter för konstnärskapet är både intresset för material, och för platserna och rummen där hon ställer ut.

 

Juryn 2017 bestod av Ebba Matz, konstnär, Pontus Hammarén, chef för Borås Konstmuseum, och Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Verk.jpg

2016 - Oskar Korsár

Juryns motivering:
Oskar Korsár född 1977 i Umeå är en säregen konstnär med en utbildning från Konstfack 1998-2001. Framförallt är han tecknare, men han har även arbetat i andra tekniker. Med en avig hand ritar han fram sina bilder i tusch. Aldrig utan en psykologisk underton. Linjen har ändrats med tiden. Ibland rafsigare, ibland rakare. 2002 hade han sin debututställning på ALP galleri i Stockholm. Och 2007 en soloutställning på Yossi Mile Gallery i New York. 2011 flyttade han med sin dåvarande sambo och barn till Berlin. Där lever han och är verksam i dag.
Oskar Korsár skildrar ofta personer utan rörelse. På ytan är stillheten påtaglig. Tiden har nästan fastnat, men där bakom finns något nervöst. Ett fladdrande något. För några år sedan började han att göra skulpturer. Först i lera och sedan i brons. Hela skalan försköts och det specifikt personliga finns kvar.
Oskar Korsár har alltid varit sitt eget uttryck troget. Ett konstnärsstipendium från Åke Andrén Stiftelsen kan hjälpa honom att fortsätta på den vägen. Han finns representerad på bl.a. Moderna Museet i Stockholm.


Juryn 2016 bestod av Jockum Nordström, konstnär, Ann-Sofi Noring, vice museichef vid Moderna Museet i Stockholm och Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

OK_Solen_Fix_1.jpg

2015 - Johannes Heldén

Juryns motivering:
Johannes Heldén är en mycket intressant konstnär, som gått lite utanför allfarvägarna när det gäller att utveckla och gestalta ett högst personligt konstnärligt uttryckssätt. Han arbetar multimedialt med objekt, text, bild, musik och animation. Hans huvudsakliga tema är vårt mänskliga språks möjliga eller möjligtvis omöjliga samröre med våra livsbetingelsers outgrundliga förutsättningar, i form av ett stjärnklart universum och den naturliga naturen som omger oss. Hans sätt att gestalta detta har ofta tagit hjälp av mer populära formspråk vi känner från science fiction och populärvetenskap. I hans verk finns ett verkligt fruktbart, tvärkonstnärligt förhållningssätt, där ett poetiskt, litterärt skapande förenas med ett plastiskt, visuellt och även musikaliskt sinnelag.

Fantasin får förgrena sig i multipla omloppsbanor runt vårt evinnerliga mysterium, med hopp om att på någon breddgrad få en skymt av det oerhört sköna. Det finns också i Johannes Heldéns konst ett intressant eko från sextiotalets avantgardistiska och pluralistiskt öppna konstsyn.
Detta har resulterat i ett estetiskt uttryck där samtidens digitala och ekologiska diskurser tagit plötsliga, oväntade sen- och genvägar, som via en högst egen poetiskt sinnad GPS.


Juryn 2015 bestod av professorn och konstnären Max Book, ständige sekreteraren i Akademien för de fria konsterna Susanna Slöör och chefen för Prins Eugens Waldemarsudde Karin Sidén.

First_Contact_1.jpg

2014 - Aleksandra Kucharska

Juryns motivering:
Som de flesta konstnärer använder Aleksandra Kucharska sig själv. Hennes uttryck, just nu framför allt teckning, är ett tunt membran. Under det vibrerar ett ungt liv som redan upplevt mycket, som samlat på sig erfarenheter som kan eller helt enkelt måste förmedlas. En melankoli över någonting förlorat och en försiktig längtan efter någonting ännu okänt. Men också en stor nyfikenhet på de små skiftningarna som kan leda till stora förändringar. Tristessen och rutinen är inte så sällan en förutsättning för hennes nyskapande.

När utsikten plötsligt krackelerar som en spräckt spegel eller brister som ett kärl som samlat vatten alltför länge, då reparerar Aleksandra bilden igen mödosamt, pennstreck för pennstreck. Konstnärlig frihet för henne är allt det som ännu inte är färdigt, den mottagliga tomhet som väntar på att fyllas.

Aleksandra arbetar med skulptur och installationer, men tillhör samtidigt de många unga konstnärer som gett teckningen ett uppvaknande. Så som de väckt det analoga fotografiet, djuptrycksgrafiken, artists’ books och andra hantverkskrävande konstformer. Här tillhör Aleksandra de skickligaste och mest subtila. Hon representerar en generation, men bland dem är hon ändå ensam om sin erfarenhet och om det övertygande sätt som hon bearbetar den på.

Juryn 2014 bestod av konstnären Carl Magnus, projektledare Sune Nordgren och chefen för Liljevalchs konsthall Mårten Castenfors.

magdalena_02.JPG

2013 - Stina Rosenberg

Juryns motivering:
Vardagens förtrolighet kan stå i vägen för insikten om måleriets mirakel: att en människa genom att föra handen över en yta och lämna spår av färg kan ge en bild av världen och av vad det innebär att vara människa. En handling vetenskapen menar utförts under åtminstone hundra tusen år och som byggt en svindlande rik tradition. Och hela tiden tar unga målare vid och förmår locka oss att se på nytt.

Stina Rosenberg väljer att gå tillbaka till det mest ursprungliga i processen.
Hennes bilder avbildar inte utan ställer oss inför verkligheten av färg och handens rörelse över den monokroma målningen. Blicken lockas att vandra mellan den stora form som breder ut sig på ytan och förvandlar den till rymd och bärare av myriader små kroppar av färg, var och en med sin rumslighet och rörelseenergi.

Målaren är intensivt närvarande. Bilder av gestalter i verkligheten glimtar till och upplöses.
Till sin verkan ligger detta måleri nära musikens förmåga att oförklarligt röra vid existensen. Själv nämner hon tilltro och tillit som drivkrafter och strävan att maximalt vidga spannet mellan olika innebörder.

Så bjuder Stina Rosenbergs bilder motstånd mot det snabba, tydliga och direkta, men desto mer av poesi och det utforskandets äventyr bara måleriet kan ge.

Juryn 2013 bestod av konstnären John- Erik Franzén, muséechefen Björn Springfeldt och chefen för Liljevalchs konsthall Mårten Castenfors.

05_våga.jpg

2012 - Carl Hammoud 

Juryns motivering:

Carl Hammoud tilldelas Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium om 500 000 kronor för sin konstnärliga konsekvens och för att han utan åthävor, med största koncentration, avtäcker vår egen inre och yttre världs hemliga gömslen. Med sitt egensinniga och smått surrealistiska universum får Carl Hammoud oss att förnimma både det lockande och det skrämmande i glappet mellan dröm och verklighet.
Carl Hammoud är född i Stockholm 1976.

Carl Hammoud är en enveten och dröjande målare som med små penslar och med ett fenomenalt ljusmåleri snarare söker sig till, än undviker, komplexitet. I fokus står ofta det övergivna rummet – det magiska och förtätade – överfyllt av oskrivna papper, arkiverade böcker, omkullvälta stolar och tomma hyllors vemod. Bildvärlden är alltid exakt, sordinerat ödslig, och satt i en hårfin balans mellan kaos och ordning.

Juryn 2012 bestod av konstnären Ernst Billgren och chefen för Liljevalchs konsthall Mårten Castenfors.

2012 Painting Carl Hammoud.jpg
bottom of page